انرژی برتر شنبه از ساعت 12:05 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

انرژي برتر

انرژی برتر

ویژه برنامه روز ملی فناوری هسته ای

تهیه كننده: اسماعیل شامانیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:05

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
انرژی برتر