روز سرنوشت یكشنبه از ساعت 10:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو اقتصاد

روز سرنوشت

روز سرنوشت

ویژه برنامه 12 فروردین

تهیه كننده : نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
روز سرنوشت