سرمایه طبیعت شنبه از ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

سرمايه طبيعت

سرمایه طبیعت

ویژه برنامه روز طبیعت

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
سرمایه طبیعت