جشن تولید چهارشنبه از ساعت 20:05 به مدت 115 دقیقه

رادیو اقتصاد

جشن توليد

جشن تولید

اهمیت نقش رسانه در حمایت از تولید

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:05

مدت برنامه:115 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
جشن تولید