از تولید تا مصرف دوشنبه از ساعت 13:05 به مدت 95 دقیقه

رادیو اقتصاد

از توليد تا مصرف

از تولید تا مصرف

ویژه برنامه روز حمایت از حقوق مصرف كننده

تهیه كننده: پویان امینان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 13:05

مدت برنامه:95 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
از تولید تا مصرف