دیپلماسی اقتصادی سه شنبه از ساعت 09:00 و 17:00 به مدت 170 و 115 دقیقه

رادیو اقتصاد

ديپلماسي اقتصادي

دیپلماسی اقتصادی

پوشش خبری برگزاری اولین كنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تهیه كنندگان: پرویز جمالی و حمیدرضا كجوری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:00 و 17:00

مدت برنامه:170 و 115 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دیپلماسی اقتصادی