رسم مردانگی جمعه از ساعت 15:45 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

رسم مردانگي

رسم مردانگی

ویژه برنامه درگذشت جهان پهلوان تختی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:45

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رسم مردانگی