بانوی مجاهد جمعه از ساعت 09:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

بانوي مجاهد

بانوی مجاهد

ویژه برنامه روز پرستار

تهیه كننده: پریا جمالیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
بانوی مجاهد