از ایده تا ثروت "روزهای زوج" از ساعت 10:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

از ايده تا ثروت

از ایده تا ثروت

معرفی استارت آپ های جدید

تهیه كننده: مهدی شیار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "روزهای زوج"

ساعت پخش برنامه: 10:50

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
از ایده تا ثروت