امین امت یكشنبه از ساعت 10:00 به مدت 135 دقیقه

رادیو اقتصاد

امين امت

امین امت

مجله رادیویی بمناسب ولادت حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق (ع)

تهیه كننده: اسماعیل شامانیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:135 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
امین امت