آزاد راه انتخاب پنجشنبه از ساعت 19:05 به مدت 110 دقیقه

رادیو اقتصاد

آزاد راه انتخاب

آزاد راه انتخاب

ویژه برنامه انتخابات1400

تهیه كننده: نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:110 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
آزاد راه انتخاب