چهل ستون پنجشنبه از ساعت 22:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

چهل ستون

چهل ستون

برنامه‌ای با هدف افزایش سواد مالی جامعه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
چهل ستون