بازارگاه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

بازارگاه

بازارگاه

برنامه ای راجع به قیمت گذاری ، عرضه و بازار نهاده های محصولات دامی، كشاورزی و باغی

تهیه كننده و آیتم ساز: آتنا ابراهیمی معیر
گوینده: محسن احمدی فر
هماهنگی: فاطمه طاهری آلاشتی
گزارشگر: مصطفی داعی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
بازارگاه