حاج امین الضرب هر روز از ساعت 00:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

حاج امين الضرب

حاج امین الضرب

داستان اقتصاد ایران از زبان خسرو معتضد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 00:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
حاج امین الضرب