با اندیشه ورزان پنج شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

با انديشه ورزان

با اندیشه ورزان

بهره گیری از پژوهش های كیفی جامعه اندیشكده ها در مورد موضوعات روز

تهیه كننده و آیتم ساز: لیلا روزبهانی
گوینده: ناصر خیرخواه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
با اندیشه ورزان