تئوری ذهن روزهای زوج از ساعت 23:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

تئوري ذهن

تئوری ذهن

مجله رادیویی با بیان و تحلیل موضوعات اقتصادی به همراه نظر كارشناسان

تهیه كننده: لیلا امید یگانه
كارشناس مجری: نازلی خرامان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 23:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
تئوری ذهن