تابلوی صادرات یكشنبه و سه شنبه از ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

تابلوي صادرات

تابلوی صادرات

در این برنامه به انعكاس ظرفیت های كالاهای صادراتی ایران در تولیدات داخلی به خارج از كشور و شناسایی بازار هدف پرداخته می شود.

تهیه كننده : راضیه حسینعلی

گویندگان : بابك مینایی و فاطمه شعبانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه و سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 16:05

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
تابلوی صادرات