لحظه های طلایی یكشنبه الی پنجشنبه از ساعت 11:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

لحظه هاي طلايي

لحظه های طلایی

پیام هایی راجع به كسب و كار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه الی پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:20

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
لحظه های طلایی