خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

خانه تا كارخانه 6 مرداد

خانه تا كارخانه 6 مرداد

1397/05/06
|
11:26

سعید رحیمی (كارشناس كسب و كار نوین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی تهران) زهرا تقی ملا (گوینده) لیلا امیدیگانه (تهیه كننده)

دسترسی سریع
خانه تا كارخانه