روستای ما پنج شنبه از ساعت 11:00 به مدت 25

روستای ما 10 مهر

روستای ما 10 مهر

1397/07/11
|
10:54

مهندس حسن بهنیا (مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان تهران) مهندس بصیر صمدی (رییس اداره آموزش بهره برداران مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان تهران) لیلا امیدیگانه (تهیه كننده) زهرا تقی ملا (گوینده)

دسترسی سریع
روستای ما