چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

چالش 6 مرداد

چالش 6 مرداد

1398/05/07
|
10:2

علیرضا كلاهی (نایب رئیس كمیسیون صنعت معدن اتاق بازرگانی تهران) میثم حامدی (مدیرگروه ابزارهای مالی مركز پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار) امیرحسین راسخ (كارشناس مجری)

دسترسی سریع
چالش