چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

چالش 11 تیر

چالش 11 تیر

1398/04/12
|
13:11

محمدرضا منصوری (نماینده مجلس) علیرضا كلاهی صمدی (نایب رییس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران) امیرحسین راسخ (كارشناس مجری) حمیده سلطانی (تهیه كننده)

دسترسی سریع
چالش