چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

چالش 12 خرداد

چالش 12 خرداد

1398/03/19
|
10:19

امیر منصوری (عضو هیات مدیره اتحادیه كارگزاران گمركی تهران) سید علی حسینی (عضو كمیته گمركی اتاق بازرگانی ایران) امیرحسین راسخ (كارشناس مجری) حمیده سلطانی (تهیه كننده)

دسترسی سریع
چالش