چالش شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

چالش 30 اردیبهشت

چالش 30 اردیبهشت

1398/02/31
|
9:51

دكتر ابراهیم بهادرانی (مشور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران) محمدرضا نجفی منش (رییس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق تهران) امیرحسین راسخ (كارشناس مجری) حمیده سلطانی (تهیه كننده)

دسترسی سریع
چالش