سایه پدر پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

سايه پدر

سایه پدر

فرزانه صادقیان تهیه كننده

ناصر خیرخواه گوینده

فاطمه نیرومند گوینده

1402/11/07
|
12:27

محمد علی هادی كارآفرین الهام هادی كار آفرین امیررضا هادی كار آفرین دكتر موسی احمدزاده كارآفرین سید غلامرضا كاظمی دینان پدر روابط عمومی ایران

دسترسی سریع
سایه پدر