رادیو اقتصاد: بورس 17000 واحد رشد كرد

بازار سرمایه امروز با رشد خود در ارتفاع 1 میلیون و 401 هزار و 237 واحدی قرار گرفت.

1400/10/06
|
14:25

شاخص كل فرا بورس نیز با رشد 45 واحدی به عدد 18703 واحدی دست یافت.

شاخص هم هم وزن به ارتفاع 365114 واحدی رسید كه 4846 واحد رشد كرد.

بیشترین اثر مثبت بر این بازار را نماد های فملی و فولاد و شبندر داشتند و نماد های كویر، خاور و ونوش هم با اثر منفی خود مانع از رشد بیشتر این بازار شدند.

شاخص كل صنعت با رشد 17079 واحدی به 1 میلیون و 373000 واحدی رسید.

در كل حج نماد های 19 نماد پایه ای در صف فروش قرا گرفت.

دسترسی سریع