رادیو اقتصاد: بازار سرمایه سبز پوش شد

با ورود به یكم آذر شاخص بورس به ارتفاع 1 میلیون و 400 هزار واحدی رسید.

1400/09/01
|
14:08

بازار سرمایه كه در آبان تلاطم بسیاری را طی كرد، با ورود به آذر با روند مثبت فعالیت خود را آغاز كرد.

شاخص كل فرابورس نیز مثبت گزارش شد و رشد قابل توجهی داشت.

بیشترین تقاضای خرید برای نمادهای شستا و بانك ملت بود و دلیل آن اعلام افزایش سرمایه این دو شركت بوده است.

شاخص كل هم وزن رشد 3000 واحدی داشت.

طی سخنرانی ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از بازار سرمایه و توسعه نمادها و حمایت وزارت اقتصاد فعالیت در این بازار رونق گرفت.

دسترسی سریع