رادیو اقتصاد: بازار سرمایه 13000 واحد افت كرد

بازار سرمایه امروز 22 آبان با افت محسوس خود در ارتفاع 1 میلیون و 443 هزار واحدی قرار گرفت.

1400/08/22
|
13:33

شاخص اصلی بازار نیز بود و شاخص كل هم وزن 2600 واحد، قیمت هم وزن 1600 واحد، آزاد شناور 17800 واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 10000 و 21000 واحد افت را به ثبت رسانند.

در ساعات اولیه امروز بیش از 3 میلیارد و پانصد میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 2700 میلیارد تومان در 308 هزار نوبت در بورس معامله شده است.

فرابورس نیز با افت 153 واحدی در ارتفاع 20439 واحدی قرار گرفت.

بیشترین تاثیر منفی بر این بازار را شركت های آریا، زاگرس ، فرابورس ، ذوب آهن و صبا به ثبت رساندند.

در این بازار 1 میلیارد و 207 سهم و حق تقدم به ارزش 1300 میلیارد تومان در 169 هزار نوبت دست به دست و جابه جا شد.

دسترسی سریع