دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

برنامه "دكتر كتاب" راهكار هایی برای مدیریت زمان

برنامه "دكتر كتاب"، دوشنبه 27 تیر ماه به مقوله راهكارهایی برای مدیریت زمان می پردازد.

1401/04/26
|
12:09
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ بحث مدیریت زمان سال هاست كه ذهن افراد و صاحب نظران گرایش هاى مختلف خصوصاً علماى مدیریت را به خود مشغول كرده است و تاكنون دوره هاى آموزشى و سمینارهاى تخصصى فراوانى در رابطه با مدیریت زمان برپا شده است اما سؤالى كه مطرح است این است كه آیا واقعاً ما توانسته ایم بر زمان احاطه پیدا كرده و آن را تحت كنترل خود درآوریم؟

مفهومى كه در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است كه ما باید خود را اداره كنیم نه زمان را. زیرا در حقیقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و این ما هستیم كه باید از زمان به درستى استفاده كرده و از آن بهره ببریم. بنابر نظر برخى از علماى مدیریت، مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خویشتن است و جالب است بدانید كه مهارت هایى كه ما براى اداره كردن دیگران نیاز داریم همان مهارت هایى است كه براى اداره كردن خود به آن نیازمندیم و از آنها بهره مى بریم مانند توانایى هاى مدیریت و برنامه ریزى، رهبرى كنترل، مدیریت منابع و غیره.

در برنامه فردا با معرفی كتاب چهار هزار هفته اثر الیور بركمن در خدمت شنوندگان خواهیم بود.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب