دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

برنامه "دكتر كتاب" راه های پله پله رسیدن به موفقیت

برنامه "دكتر كتاب"، سه شنبه 21 تیر ماه به موضوع راه های پله پله رسیدن به موفقیت می پردازد.

1401/04/21
|
08:08
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ دستیابی به اهداف، صرفا به معنی تعریف مقصد و داشتن اشتیاق سوزان برای رسیدن به آن نیست و داشتن یك نقشه‌راه دقیق و قابل‌اجرا هم الزامی است. اگر برای رسیدن به هدف، راه درست را در پیش نگیریم؛ به مقصد نخواهیم رسید و اشتیاق هم دردی از ما دوا نخواهد كرد.

طرح نقشه‌راه صحیح برای رسیدن به هدف، كار پیچیده‌ای نیست ولی بدون شك به ثبات و پیگیری نیاز دارد. در این نقشه‌راه، همه موانع احتمالی، سختی‌ها و پیچیدگی‌های مسیر، باید امروز دیده شوند تا فردا غافلگیرمان نكنند.

در برنامه امروز كتاب پله پله تا اوج اثر زیگ زیگلار را خدمت شنوندگان معرفی می كنیم.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب