دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

در رادیو اقتصاد بشنوید: مسیرهای نامطلوب برای ترویج اخلاق حرفه ای تجارت

برنامه "دكتر كتاب"، دوشنبه 30 خرداد ماه با موضوع مسیرهای نامطلوب برای ترویج اخلاق حرفه ای تجارت در خدمت شنوندگان خواهد بود.

1401/03/30
|
07:20
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ رعایت مسائل اخلاقی درتجارت در سه دهه اخیر اهمیت زیادی كسب كرده و در اغلب دانشگاه های معتبر دنیا به ویژه در دانشكده های اقتصاد و بازرگانی كوشش می كنند كه جنبه های اخلاقی مرتبط با تجارت و تولید را به افرادی كه در آینده عهده دار تصدی بنگاه های اقتصادی و تولیدی خواهند شد، بیاموزند برخی از انجمن های بازاریابی ، اتاق های بازرگانی، سازمان های توسعه تجارت و نهاد هایی كه ارتقای فرهنگ تجاری را جزو وظایف خود تلقی می كنند، یا قانونا و ظیفه ای در این زمینه برعهده آنها محول شده است ، ضوابط و دستورالعمل ها یا رهنمودهایی در مورد اخلاق تجاری یا نكاتی كه بازاریابان، واحدهای تولیدی و به طوركلی افراد شاغل در بخش صنعت و تجارت باید در فعالیت های اقتصادی خود رعایت كنند، تدوین و منتشر كرده اند.

در برنامه امروز با معرفی كتاب اخلاق حرفه ای تجارت اثر جان سی ماكسول در خدمت شنوندگان خواهیم بود.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب