دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

در دكتر كتاب بشنوید: قوانین طلایی موفقیت

برنامه "دكتر كتاب"، یكشنبه 22 خرداد ماه قوانین طلایی موفقیت را عنوان می كند.

1401/03/22
|
07:16
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ یكی از مهمترین دغدغه های افراد خصوصا جوانان این است كه چگونه می توان در زندگی به موفقیت دست یافت. مفهوم این واژه برای هر فردی متفاوت است. برخی موفقیت را در كسب ثروت می دانند، برخی قدرت بر دیگران را نشانه موفق شدن به حساب می آورند و برخی افراد دیگر رویای این را دارند كه تاثیر مثبتی بر جهان بگذارند.

حصول موفقیت به راحتی امكان پذیر نیست. برای كمك به انسان ها در دستیابی به این هدف، افراد متخصص و موفق در سراسر دنیا، كتاب ها و مقالات زیادی نوشته اند و توصیه ها و راهكارهایی در این زمینه ارائه داده اند.

امروز به سراغ كتاب درجا زدن ممنوع اثر جان سی ماكسول خواهیم رفت.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب