بنویس مقاومت بخوان وحدت جمعه از ساعت 10:00 به مدت 175 دقیقه

رادیو اقتصاد

بنويس مقاومت بخوان وحدت

حاجی در گفتگو با رادیو اقتصاد تاكید كرد: وحدت رمز پایداری در برابر صهیونیسم جهانی

یك كارشناس مسائل غرب آسیا برضرورت پیوند پایدار و سیستمی در بین تمامی كشورهای اسلامی بالاخص صاحبان ثروت عظیم نفت در مقابل سلطه اقتصاد زالوصفتانه رژیم صهیونیستی تاكید كرد.

1397/03/20
|
10:16
|

حسین حاجی در برنامه «بنویس مقاومت بخوان وحدت» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به حیات نكبت بار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی رژیم صهیونیستی افزود: «داوید بن گوریون» اولین نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل استراتژی مهمی را بر اساس مقتضیات همان دوران تعریف و بیان داشت اگر طلا نخستین ثروت قدرت اسرائیل باشد دومین ركن قدرت اقتصاد این رژیم رسانه است.

وی همچنین اظهارداشت: در پی این راهبرد و استراتژی بسیار مهم والبته كارآمد و كار ساز در برخی از مقاطع تاریخ به عینه مشاهده و تجربه شد كه صهیونیست ها مثل یك زالو خون اقتصاد كشورهای دنیا از جمله آمریكا، اروپا، ممالك غرب آسیا خاصه جهان اسلام را مكیدند.

كارشناس مسائل غرب آسیا گفت: بعدها وقتی كه این رژیم به قطب قدرت اقتصاد صهیونیسم جهانی تبدیل و بسیاری از شركت های اقماری را حتی در قلب اروپا و آمریكا به نام خود مصادره كرد به سمت استعمار و سلطه بر قدرت رسانه پیش رفت.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: سلطه بر رسانه جهانی از شعارهای اساسی امروز رژیم صهیونیستی است.

حاجی بیان داشت: نگاه راهبردی نظام صهیونیست جهانی در سده اخیر متفاوت تر از گذشته شده و به عبارتی رسانه را به عنوان یك ابزار مهم برای استعمار ملت ها به كار می برد.

وی تصریح كرد: بسیاری از امپراطوری های سلطه جهانی امروز در سایه قدرت وثروت صهیونیست ها قرار دارد.

این كارشناس غرب آسیا گفت: مسلمانان ها بویژه در غرب آسیا باید در حوزه اقتصاد رسانه و رسانه اقتصاد استراتژی روشن و كارآمدی طرح ریزی و به مرحله اجرا درآورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قدرت رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی و نظامی به شدت تضعف شده اما در بحث سلطه رسانه ای و همینطور اقتصاد صنعتی، فناوری و غیره با سرعت شتابان به سمت جلو در حال حركت است.

حاجی تصریح كرد: نبض بسیاری از شركت های صنعتی مهم دنیا در قلب اقتصاد آمریكا و اروپا امروز در دست سرمایه داران رژیم صهیونیستی است.

وی یادآورشد: یكی از ابزارهای بسیار موثر، كارساز و كارآمد فشارهای سیاسی و امنیتی برای همسویی، همسنگی و همراهی با سیاست های غلط و متخاصمانه صهیونیست ها با آمریكا و اروپا استفاده از همین ابزاراقتصادیست كه متاسفانه رژیم جعلی در برخی موارد توانسته دولت ها را همسو و همگرایی خود كند.

برنامه «بنویس مقاومت بخوان وحدت» كاری از شبكه تخصصی رادیو اقتصاد است كه به مناسب روز جهانی قدس به تهیه كنندگی «نازنین كتابچی» به مدت 120 دقیقه تولید و پخش شد علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می‌توانند به سایت این رادیو مراجعه كنند.

دسترسی سریع
بنویس مقاومت بخوان وحدت