رهاورد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

رهاورد

معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی طبق آمار نرخ بیكاری در پاییز 1402 به 7.6درصد رسیده است.

با كاهش نرخ بیكاری وافزایش نرخ مشاركت اقتصادی نرخ بیكاری فارغ التحصیلان، نرخ بیكاری جوانان 18تا 35 ساله و زنان كاهش یافته و اشتغال ناقص هم به حدود 8درصد رسیده است.

1402/11/21
|
08:40
|

كریمی بیراوند معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفتگو با برنامه رهاورد رادیو اقتصاد اظهار داشت: مهمترین شاخصه بازاركار نرخ بیكاری، نرخ مشاركت اقتصادی، محیط كسب و كار است كه طبق امار، نرخ بیكاری در پاییز 1402 به 7.6درصد رسیده كه كمترین نرخ بیكاری در سالهای پس از انقلاب است و نرخ مشاركت اقتصادی افزایش یافته است و نرخ بیكاری فارغ التحصیلان، نرخ بیكاری جوانان 18تا 35 ساله و زنان كاهش یافته و اشتغال ناقص هم به حدود 8درصد رسیده كه پیشرفت قابل ملاحظه ایی داشته ایم.

كریمی بیراوند افزود: در حوزه محیط كسب و كار هم بحث احیاء واحدهای نیمه كاره به جد دنبال شده كه بیش از 7هزار واحد نیمه كاره و و نیمه فعال و تعطیل به فعالیت بازگشتند.

وی بیان داشت: در حوزه كسب و كار تسهیلاتی با صدور مجوزها رخ داده و دولت بیش از 150هزار میلیارد تومان به كسب و كارهای خرد و كوچك تزریق كرده و امیدوارم تا پایان دولت نرخ بیكاری سالانه را زیر 8درصد پایدار نگهداریم.

بیراوند معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وظیفه حاكمیت را فراهم كردن شغل پایدار برای كارجویان فراهم دانست وتاكید داشت: توجه ویژه به بیكاری فارغ التحصیلان بعنوان چالش اصلی در سازمان های مختلف و نهادهای مرتبط، شناسایی شد و با ثبتی كردن بازار كار، امارگیری نیروی كار با پایگاه نظام كار و با كد ملی برای وضعیت اشتغال با درصد خطای پایین وبرای اولویت بندی برنامه ریزی هایی برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان در حال تهیه و تدوین است.

وی بیان داشت: در حوزه توسعه مهارت با همكاری آموزش و پرورش، آموزش عالی و معاونت علمی ریاست جمهوری امید داریم نرخ بیكاری فارغ التحصیلان كه به 3.5 درصد رسیده كاهش یابد و مشكلات برطرف شود.

كریمی بیراوند یكی از رویكردهای جدی دولت را حمایت از كسب و كارهای خرد، خانگی و متوسط دانست تا بار اصلی اشتغال با اعتبارات تسهیلات ویژه مرتفع شود: دولت در حوزه اعتبارات، مشاغل ایجابی و مجوزها پیشرفت و بیش از 150 همت اختصاص یافته كه كم سابقه است و جزو اولویت های دولت همواره ادامه می یابد.

دسترسی سریع
رهاورد