روستای ما پنج شنبه از ساعت 11:00 به مدت 25

برنامه "روستای ما" سفر به روستاهای ایران در "رادیو اقتصاد"

رادیو اقتصاد در برنامه "روستای ما" هر هفته به یك استان كشورمان سفر می كند و شما شنوندگان را با مناطق مختلف كشورمان آشنا می كند.

1401/04/23
|
10:34
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ در برنامه این هفته به استان چهار محال بختیاری رفته و با روستای روستای سرتشنیز بیشتر آشنا می شویم.

برنامه "روستای ما" كاری از گروه كشاورزی جمعه 24 تیر ماه ساعت 16:05 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
روستای ما