روستای ما پنج شنبه از ساعت 11:00 به مدت 25

روستای ما: معرفی روستای مشو در استان گلستان

رادیو اقتصاد در برنامه "روستای ما" جمعه 13 خرداد ماه، به سراغ روستای مشو در استان گلستان می رود.

1401/03/12
|
10:40
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ روستاها به عنوان یكی از مراكز جمعیتی بیش از نیمی از جمعیت گلستان را در خود جای داده اند، هرچند روستاهای گلستان با چالش هایی همچون خشكسالی ، بیكاری و كمبود درآمد سرانه و البته نبود زیرساختهای خدماتی كافی مواجه بوده اما برخورداری از برخی ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و جاذبه های طبیعی و تاریخی زمینه تحول آفرینی و تحقق توسعه پایدار را در خود دارا هستند.

در این برنامه شما شنوندگان را با روستای مشو در استان گلستان آشنا خواهیم كرد.

برنامه "روستای ما" كاری از گروه كشاورزی ساعت 16:05 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
روستای ما