صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد در برنامه "چشم انداز"جمعه 19 مرداد ماه، به بررسی کیفی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز خواهد پرداخت.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ دکتر محمد زاهدی وفا استاد دانشگاه، دکتر حسین کنعانی مقدم کارشناس مسایل اقتصادی سیاسی، دکتر مرتضی وجدان دار عضو هیت علمی دانشگاه و پژوهشگر برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی د ربرنامه فردا در مورد بررسی کیفی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز مطالبی را به سمع شنوندگان می رسانند.

نظام تصمیم گیری برای بودجه و برنامه 5 ساله و تاثیر پذیری برنامه ششم، پیشینه تدوین برنامه ششم توسعه، ساختار برای اجرای مطلوب، انفکاک سیاست ها، شناخت پیش برنامه ها ی توسعه قبلی، پیش فرض برنامه های ششم که باید در نظر گرفته می شود و ... از دیگر محورهای موضوعی این برنامه خواهد بود.

این برنامه کاری از گروه کشاورزی به تهیه کنندگی لیلا امیدیگانه جمعه هر هفته ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود.

مرتبط با این برنامه

  • ارزیابی اجرا و دست یابی به اهداف برنامه ششم در راستای تحقق سند چشم انداز

  • بررسی میزان انطباق برنامه پنجم توسعه با اهداف سند چشم انداز

  • اقشار و طبقات مختلف مردم چقدر از سند 1404 می‌دانند؟

  • واکاوی نوع مواجهه و تعامل ایران با کشورهای حوزه‌ی منطقه‌ی چشم انداز در مسیر تحقق اهداف سند 1404

  • اقتصادهای نوظهور و کشورهای منطقه‌ی چشم‌انداز

  • لزوم یا عدم نیاز فراکسیونی تحت عنوان ایران درافق 1404 در مجلس شورای اسلامی

  • بررسی نقش قوانین بودجه های سنواتی در تحقق اهداف سند

  • بررسی نقش نظارتی مجلس در تحقق اهداف سند

  • تعارض سیاست ها و تصمیمات کوتاه مدت و زیربخشی دولت با هدف سند چشم انداز

  • لزوم نظارت در اجرای سند چشم انداز