روز از نو "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 06:30 به مدت 110 دقیقه

حسین خواجه پور: كارشناس انرژی و محیط زیست از مهمترین عامل در تصمیم گیری ها در پیوند محیط زیست و اقتصاد خبر داد

خواجه پور گفت: هر خسارتی كه به محیط زیست وارد می شود نشان از تصمیم گیری های دیروز ما بوده كه امروز نتیجه اش را می بینیم.

1400/12/25
|
12:19
|

به گزارش رادیو اقتصاد حسین خواجه پور كارشناس انرژی و محیط زیست در گفت گو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از مهمترین عامل در تصمیم گیری ها در پیوند محیط زیست و اقتصاد خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت های زیست محیطی و رشد جوامع از نظر جمعیت و صنایع در رشد اقتصادی و هزینه هایی است كه منابع را مصرف می كنیم و همیشه رد پای محیط زیست در زندگی مان را دارند.

وی گفت: كره زمین ظرفیت و محدودیت هایی دارد و هر چه جلوتر می رویم تعداد جمعیت هم بیشتر می شود و در كنار آن خسارت ها هم به زیست محیطی بیشتر می گردد.

وی در ادامه گفت: باید در توسعه محیط زیست بیشتر تلاش كنیم تا آیندگان و نسل های آتی كمتر آسیب ببینند.

حسین خواجه پور كارشناس انرژی و محیط زیست در پایان خاطر نشان كرد: هر خسارتی كه به محیط زیست وارد می شود نشان از تصمیم گیری های دیروز ما بوده كه امروز نتیجه اش را می بینیم و هزینه هایی است كه منابع را مصرف می كنیم و همیشه رد پای محیط زیست در زندگی مان وجود دارد.

دسترسی سریع
روز از نو