خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

در برنامه خوشه چین بشنوید: ضرورت آموزش روش های نوین آبیاری

رادیو اقتصاد در برنامه "خوشه چین" شنبه 28 تیر ماه، ضرورت آموزش روش های نوین آبیاری را بیان می كند.

1399/04/28
|
09:15
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ حسین شاهینی مدیر آب و خاك سازمان جهاد كشاورزی استان سمنان در برنامه امروز راجع به ضرورت آموزش روش های نوین آبیاری و تامین آب كشاورزی در استان سمنان مطالبی را به سمع شنوندگان می رساند.

برنامه "خوشه چین" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار روزهای زوج ساعت 13:30 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
خوشه چین