خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

در برنامه خوشه چین بشنوید: مزیت استفاده از آب بندان ها

رادیو اقتصاد در برنامه "خوشه چین" شنبه 21 تیر ماه، مزیت استفاده از آب بندان ها را خدمت شنوندگان عنوان می كند.

1399/04/21
|
08:39
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ محمد عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهاهی سازمان جهاد كشاورزی استان گلستان در برنامه امروز در خصوص مزیت استفاده از آب بندان ها و اقدامات انجام شده برای احداث آب بندان ها مطالبی را به سمع شنوندگان می رساند.

برنامه "خوشه چین" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار روزهای زوج ساعت 13:30 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
خوشه چین