روی خط بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

محمود قامت: هلدینگ خلیج فارس از بزرگترین شركت های فعال در بازار سرمایه

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: شركت هلدینگ خلیج فارس به عنوان یك شركت مادر در صنعت پتروشیمی از بزرگترین شركت های فعال در بازار سرمایه كشور است.

1401/08/10
|
09:47
|

«محمود قامت» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: شركت مزبور به نوعی می تواند نقش بسیار مهم در جذب سرمایه های خرد در بازار سرمایه داشته باشد و همواره مورد توجه سرمایه گذار در این بازار بوده است.

وی در ادامه اظهارداشت: بطوركلی در قانون بودجه سال 1401 برای دولت در بحث واگذاری سهام متعلق به دولت تكالیفی مقرر شده است.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: بر این اساس هیئت واگذاری به عنوان مرجع صلاحیت ها و قانونی برای تصویب سهام شركت های مورد واگذاری 12 درصد از سهام متعلق به شركت هلدینگ خلیج فارس را برای عرضه تصویب كرد.

وی همچنین افزود: قیمت پایه این سهم معادل هر سهم یك هزار و397 تومان توسط هیئت واگذاری تعیین شد كه ارزشی افزون بر 82 هزار میلیارد تومان به عنوان قیمت پایه این سهام در نظر گرفته شده بود.

قامت بیان داشت: مطابق مقررات سازمان خصوصی سازی نسبت به انتشار آگهی و اطلاعیه عرضه سهام شركت هلدینگ خلیج فارس اقدام كرد و در مدت مقرری كه در آگهی قید شده بود دو متقاضی به سازمان خصوصی سازی درخواست خرید دادند.

وی اذعان كرد: سازمان خصوصی سازی به موجب مقررات مكلف به برر سی اهلیت و صلاحیت متقاضیان خرید سهام مورد واگذاری بنگاه های اقتصادی است.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی ایران گفت: كارگروه اهلیت تشكیل شد و مدارك و مستنداتی كه متقاضیان خرید ارائه دادند توسط این كارگروه مورد بررسی قرار گرفت وبه تشخیص كارگروه هر دو متقاضی واجد صلاحیت های تخصصی، فنی و مدیریتی برای خرید این سهام شناخته شدند.

وی یادآورشد: از سمت دیگر سازمان بورس هم مطابق مقررات خود سایر صلاحیت ها از جمله تمكن مالی متقاضیان، بدهكاری نبودن متقاضیان به سیستم بانكی،مالیاتی و همینطور اهلیت های عمومی یك متقاضی خرید سهام را مورد بررسی قرارداد و در نهایت به هر دو متقاضی اجازه حضور در رقابت داده شد.

دسترسی سریع
روی خط بازار