روی خط بازار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

محمدصادق علیپور: شالوده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری آمار دقیق است

یك كارشناس و مدرس دانشگاه گفت: شالوده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه و تصمیم‌گیری بر اساس آمار دقیق و درست است.

1401/08/02
|
08:29
|

«محمدصادق علیپور» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: بر اساس آمار دقیق و به‌هنگام، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه و تصمیم گیری صحیح و كارآمد امكان پذیر خواهد بود.

وی همچنین اظهارداشت: مراكز و نهادهای آماری كه متولی تولید آمار در كشور هستند ناگزیرند با علم روز چه در بعد نرم افزاری و چه در بعد سخت افزاری آشنایی كافی و وافی داشته باشند.

این كارشناس و مدرس دانشگاه گفت: كارشناسان و مدیران در هر تحلیلی چه در تحلیل كوتاه مدت و چه در تحلیل بلند مدت ناگزیزند به آمار مراجعه كنند تا تحلیلی دقیق از وضع موجود داشته و بتوانند راه درستی برای آینده ترسیم كنند.

وی در ادامه افزود: بدون در دست داشتن آمار كافی، دقیق و به‌هنگام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهكارها، فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امكان‌پذیر نیست.

علیپور با بیان اینكه آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی اظهار داشت: داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می شود.

وی اضافه كرد: كشورهای پیشرفته از بعد سخت افزاری و نرم افزاری و دسترسی به شبكه ها و فضای ارسال و دریافت داده ها خیلی سریعتر عمل می كنند و تحلیل آن ها به خصوص در كلان داده بسیار سریع تر و وسیع تر است.

این كارشناس و مدرس دانشگاه یادآورشد: در حال حاضر ایران در بحث كلان داده نسبت به كشورهای پیشرفته كمی عقب تر است از اینرو ضرورت دارد تلاش بیشتری در این حوزه صورت گیرد.

دسترسی سریع
روی خط بازار