ایستگاه نود و هشت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 09:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

ايستگاه نود و هشت

در برنامه "ایستگاه نود و هشت" بشنوید: سرمایه گذاری و الزامات آن

رادیو اقتصاد در برنامه "ایستگاه نود و هشت" سه شنبه 24 فروردین ماه، به موضوع سرمایه گذاری و الزامات آن اختصاص خواهد داشت.

1400/01/24
|
08:01
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، یكی از راهكارهای اساسی در زمینه حمایت از كار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری داخلی است. بدیهی است سرمایه گذاری داخلی می تواند منجر به توسعه تكنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازارهای داخلی و... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری داخلی الزاماتی دارد كه از آن جمله می توان به بهبود فضای كسب و كار، اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی كشور، كاهش فساد اقتصادی و... اشاره نمود

كارشناسان در برنامه امروز از سرمایه گذاری و الزامات آن صحبت می كنند.

برنامه "ایستگاه نود و هشت" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی فرزانه صادقیان شنبه تا چهارشنبه ساعت 09:05 به مدت 50 دقیقه از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
ایستگاه نود و هشت