بانكداری اسلامی پنج شنبه از ساعت 09:50 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

بانكداري اسلامي

كامران ندری: طرح بانكداری مجلس تحولی در نظام بانكی كشور ایجاد نمی‌كند

یك كارشناس پولی و بانكی گفت:طرح بانكداری كه اكنون در دستور كار مجلس شورای اسلامی است به نوعی نمی‌تواند تحولی در نظام بانكی كشور ایجاد كند.

1401/06/12
|
10:59
|

«كامران ندری» در ویژه برنامه روز بانكداری اسلامی رادیو اقتصاد افزود: متاسفانه نقص‌ها و كاستی‌های اساسی كه در نظام بانكی كشور وجود داشت بویژه استقلال بانك مركزی متاسفانه در این طرح خوب جلو نرفته است.

وی همچنین اظهارداشت: نمایندگان مجلس علی رغم تمامی تلاش‌ها نتوانسته‌اند استقلال بانك مركزی را مطابق استانداردهای كه برای بانك مركزی در دنیا وجود دارد در این طرح تامین كنند.

این كارشناس پولی و بانكی گفت: بدون شك در سال‌های آینده نیز مشكل عدم استقلال بانك مركزی و همینطور سلطه مالی دولت و حاكمیت بر بانك مركزی را در كشور خواهیم داشت و همه چیز برمی گردد به شخصیت افرادی كه عهده‌دار مسئولیت در بانك مركزی می‌شوند.

وی در ادامه افزود: اگر سكانداران بانك مركزی بصورت شخصی بخواهند در برابر خواسته‌های حاكمیت یا دولت مقاومت كنند شاید این اتفاق بیفتد اما به لحاظ ساختاری و قانونی بانك مركزی كه در طرح مجلس آمده بانك مركزی مستقلی محسوب نمی‌شود و شوربختانه نمایندگان نتواسته‌اند برای مشكل و معضل مورد نظر راهكار مناسبی ارائه دهند.

ندری اضافه كرد: نهادها در دنیای امروز به هر میزان قوی‌تر و در عین حال با استقلال رای بهتری در حوزه تخصصی خود می‌توانند موثرتر عمل كرده و كارآمد‌تر باشند.

وی اظهارداشت: بانك مركزی از جمله نهادهای بسیار مهم و كلیدی در اقتصاد است بنابراین عملكرد درست بانك مركزی می‌تواند بر روی اقتصاد و زندگی تك تك آحاد جامعه اثر خیلی بسزایی داشته باشد.

این كارشناس پولی و بانكی عنوان كرد: بانك‌های مركزی در دنیای امروز دستخوش تغییرات خیلی زیادی شده اند‌ كه این تغییرات نتیجه تجربیات 60 تا 70 سال گذشته است.

وی در ادامه یادآورشد: بانك‌های مركزی مدرن و مستقل در دنیا عصار و چكیده تحولات و اتفاقاتی كه در جهان افتاده و اصلاحاتی كه در حوزه نظام پولی و بانكی صورت گرفته به شمار می روند.

دسترسی سریع
بانكداری اسلامی