روز سرنوشت یكشنبه از ساعت 10:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو اقتصاد

روز سرنوشت

صفار هرندی: عضو تشخیص مصلحت نظام 12 فروردین را به عنوان هویت ایران اسلامی نام برد

هرندی گفت: اگر بخواهیم اهمیت این روز 12 فروردین را از نگاه علمی خودمان جستجو كنیم مهمتر از هر چیز آن هویت است كه خودنمایی می كند.

1401/01/13
|
13:52
|

به گزارش رادیو اقتصاد، صفار هرندی عضو تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه ویژه روز سرنوشت رادیو اقتصاد 12 فروردین را به عنوان هویت ایران اسلامی نام برد.

وی گفت: پیش از اینكه با انقلاب اسلامی و نظامی برسیم كه این نظام برای ما موجب تامین به استقلال باشد و سرنوشت خودمان را رقم بزنیم قبلا بعضی عناصر شكل دهنده دیگران بودند.

وی گفت: در قبل هویت آن روزها به دست دیگران رقم می خورد و ما تامین كننده نفت برای آمریكاییها و اسرائیلیها تا نفت را تولید كنند برای اسراییل در جنگ با جهان اسلام ما ملت مسلمانی بودیم و در 1400 سال گذشته به چنین ننگی رسیدیم . انهم به دلیل حاكمیت افراد پلید كه به نام شاه خود نمایی می كرد.

هرندی گفت: از آن زمانی كه انقلاب شد و حكومت و سرنوشت به دست ملت افتاد كه چه كسی حكومت می كند چه كسی فرمانروایی كند و ما هم طعم حاكمیت را چشیدیم.

صفار هرندی اضافه كرد: در 100 سال گذشته افراد وابستگی هایی و از عدم هایی كه فرمان نمی دادند و سفیران دیگر كشورها قدرت نمایی می كردند حتی بر شاه فرمانروایی می كردند حتی حاكمان كشورها خودشان را در شان شاه نمی دانستند افرادی این حرف ها را متوجه می شوند كه قبلا نظام رژیم شاه را دیده باشند.

او گفت: فرق ما این است كه نه از آنها تبعیت می كنیم و افرادی این را متوجه می شوند كه آن زمان را دیده باشند.

وی افزود: آیا ما باید بازیگر باشیم یا نقش آفرینی كنیم و خودمان كارگردان و بازیگردان باشیم من به عنوان كسی كه وقتی انقلاب شد 25 سال داشتم و حدود 7 سال آن را حق دادن رای و انتخاب در آن زمان را داشتم اما هیچگاه یادم نمی كه چنین اتفاقاتی افتاده باشد.

عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: درست است از نظر سیاسی با رژیم گذشته در تقابل و زاویه داشتیم ، اما وقتی مقایسه می كنیم در طول این چهل و اندی سال چندین انتخابات مردمی شكل گرفته كه حضور مردم گاهی بین80 تا 60 درصد در نوسان بوده است.

هرندی گفت: اگر دقت كنید می بینید خیلی از سران كشور های متخاصم و دشمن كه می گفتند انقلاب اسلامی 40 سالگی اش را نخواهد دید آنها دیگر نیستند و ما همچنان هستیم از صدام پلید گرفته تا اربابانشان و در كشور هم برخی افراد مسئولیت هایی را گرفتند كه در حد و اندازه آن نبودند و مردم فرصت داشتند تا آنها را كنار بزنند.

وی گفت: اگر بخواهیم 12 فروردین 58 را در یك جمله تفسیر كنیم، این است كه میزان رای مردم و ملت است، مردم همه كاره هستند و این مردم هستند كه برای خودشان نظامی را برمی‌گزینند و انتخاب می‌كنند. نظامی كه یك پایه‌اش جمهوریت و مردم‌سالاری است، یك پایه آن موازین اسلام و اسلامیت است و پایه سوم آن ایران است. این سه در كنار هم قرار می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران بر پایه آن تشكیل می‌شود و نام نظام ما هم جمهوری اسلامی ایران است كه در قانون اساسی هم در همان اصل اول و مخصوصا در اصل سوم می‌گوید دولت جمهوری اسلامی ایران؛ این نام این نظام است.

صفار هرندی عضو تشخیص مصلحت نظام در پایان ابراز امیدواری كرد: تا همیشه در مسیر انقلاب استوار باشیم ما در علم و فناوری و تهیه مواد اولیه و دیگر صنایع پیشگام هستیم و دست نیاز به دیگر كشورها دراز نمی كنیم و خود كفا هستیم.

دسترسی سریع
روز سرنوشت