زنجیره شنبه الی چهارشنبه از ساعت 09:50 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

زنجيره

علی اكبر صیادجو: وجود50 هزار واحد صنفی در سمنان / اوضاع كسب و كار در استان وضعیت مطلوبی ندارد

رئیس اتاق اصناف سمنان گفت: این استان با وجود برخورداری از 750 هزار نفر جمعیت دارای 50 هزار واحد صنفی است.

1401/05/22
|
11:08
|

«علی اكبر صیادجو» دربرنامه زنجیره رادیو اقتصاد افزود: در حال حاضر به ازای هر 15 نفر یك واحد صنفی در این استان وجود دارد.

وی همچنین اظهارداشت: استان سمنان به لحاظ تعداد واحدهای صنفی به نسبت جمعیت مقام نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق اصناف سمنان با بیان اینكه به ازای هر 27 نفر یك واحد صنفی در كشور وجوددارد، گفت: ازدیاد واحدهای صنفی موجب ركود بازار می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه علی رغم فراوانی واحدهای صنفی در سمنان اجاره واحدهای تجاری در این استان فوق العاده بالاست.

صیادجو اضافه كرد: بخش عمده ای از صاحبان واحدهای صنفی در سمنان را بازنشستگان ادارات و سازمان ها، صاحبان صنایع و یا برخی از فعالیت های جانبی تشكیل می دهند كه بصورت پاره وقت یا نیمه وقت به مسائل تجاری می پردازند.

وی با اشاره به اینكه اوضاع كسب و كار در سمنان با توجه به بالا بودن نرم واحدهای صنفی وضعیت مطلوبی ندارد، اظهارداشت: شوربختانه هر سال همه شاهد ریزش و پویش تعداد زیادی از واحدهای صنفی در سطح استان هستندكه از این طریق یك زیان فوق العاده هنگفتی به منافع ملی كشور و استان وارد می شود.

رئیس اتاق اصناف سمنان ادامه داد: اگر به آمارهای منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه كنید به وضوح درخواهید یافت 103 درصد مالیات های مورد پیش بینی استان در سال 1400 محقق شده یعنی سه درصد مالیات بیشتر ازمبلغ مورد پیش بینی وصول شده است.

وی در ادامه یادآورشد: وصول مالیات در سمنان به لحاظ كمی جمعیت و پهناوری استان خیلی راحت تر صورت می گیرد و در ضمن سازمان مالیاتی فشار مضاعفی به بدنه واحدهای صنفی وارد می كند كه این هم به نوعی مشكل مزید بر علت است.

دسترسی سریع
زنجیره