زنجیره شنبه الی چهارشنبه از ساعت 09:50 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

زنجيره

مهدی كریمی تفرشی: تولید 90 درصد ازمایحتاج غذایی و كشاورزی كشور در داخل

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدكنندگان محصولات غذایی كشور گفت: هم اكنون بیش از 90 درصد ازمایحتاج غذایی و كشاورزی كشور در داخل تولید می شود.

1401/05/10
|
11:17
|

«مهدی كریمی تفرشی» در برنامه زنجیره رادیو اقتصاد افزود: این میزان تولید در كشور یك عدد بسیار عالی است منتها نكته بسیار حائز اهمیت اینكه بتوان این عدد را به خوبی حفظ كرد.

وی همچنین اظهارداشت: سالانه بیش از 130 میلیون تن انواع مواد غذایی و كشاورزی در داخل تولید و به چرخه مصرف می رسد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدكنندگان محصولات غذایی كشور گفت: متاسفانه 30 درصد از این میزان تولید در كشور به دلیل نبود صنایع تبدیلی به ضایعات تبدیل و از بین می رود.

وی افزود: جهت حفظ امنیت غذایی و ثبات اقتصاد كشاورزی بایستی بهره وری از عوامل تولید بویژه آب و خاك افزایش و ضایعات محصولات كشاورزی تا حد امكان كاهش یابد.

كریمی تفرشی اضافه كرد: كشاورزی از مهمترین بخش‌های تاثیر گذار در اقتصاد هر كشوری است از اینرو می طلبد مسئولان به این بخش بیش از گذشته توجه داشته باشند.

وی به رادیو اقتصاد اظهارداشت: وجود مواهب طبیعی فراوان و موقعیت خاص اقلیمی، ایران را به سرزمینی چهار فصل تبدیل كرده است.

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدكنندگان محصولات غذایی كشور گفت: هم اكنون 50 میلیون متر مربع زمین حاصل خیز جهت زراعت محصولات كشاورزی در مملكت وجود دارد كه نصف این اراضی بصورت بالفعل در حال استفاده و نصف دیگر بصورت بالقوه بدون استفاده باقی مانده است.

وی افزود: ایران یك سرزمین حاصل خیز و چهار فصل است كه باید قدر این سرزمین را به خوبی دانست و از تخریب منابع آب زیر زمینی، خاك و نظایر این به شدت جلوگیری كرد.

كریمی تفرشی با تاكید بر اینكه برای سفره های منابع آب زمینی كشور باید ارزش قائل شد، اظهارداشت: كشت هندوانه در ایران به صرفه نیست چون پر آب بر است بلكه این نوع محصولات باید از محل واردات تامین تا منابع آبی در مملكت پایدار باقی بماند.

وی یادآور شد: جایگزینی كشت‌های كم آب بر بجای كشت های پر آب بر از جمله راهكارهای كه می‌تواند در بخش كشاورزی سبب صرفه جویی آب شود.

دسترسی سریع
زنجیره