بازارگاه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

بازارگاه

علی الویری: نقدینگی مهمترین مشكل آبزی پروران در كشور

مدیر عامل اتحادیه شركت‌های تعاونی تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی سراسر كشور گفت: در حال مهمترین مشكل آبزی پروران در كشور بحث نقدینگی است.

1401/07/24
|
08:29
|

« علی الویری » در برنامه بازارگاه رادیو اقتصاد افزود: نقش حوزه آبزی پروری در كشوراز نظر اشتغال، تولید و ارزآوری بر كسی پوشیده نیست از اینرو با توجه به اهمیت موضوع ضرورت دارد دولت دست آبزی پروران را به گرمی بفشارد و از آنان به معنای واقعی حمایت كند.

وی ادامه داد: ورود هر گونه تكنولوژی و دانش فنی در تمامی بخش‌ها بویژه در حوزه آبزی پروری به آبزی پروران كشور كمك شایان توجهی خواهد كرد.

مدیر عامل اتحادیه شركت‌های تعاونی تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی سراسر كشور گفت: ارتقای دانش فنی در حوزه آبزی پروری منجر به افزایش تولید می‌شود.

وی افزود: افزایش تولید هم به نفع تولید‌كننده و هم به نفع مصرف‌كننده است و در ضمن می‌توان تولید مازاد بر نیاز كشور را هم صادر كرد.

الویری با بیان اینكه تحصیلات عمده تولید كنندگان در حوزه آبزی پروری ایران كمتر از كارشناسی نیست، اظهارداشت: در حال حاضر شاید مدرك تحصیلی كمتر از 10 درصد از تولید كنندگان ماهیان گرم آبی در كشور كارشناسی باشد به عبارت بهتر 50 درصد كارشناسی و 40 تا 50 در حد كارشناسی ارشد و دكتراست.

وی در ادامه با بیان اینكه سالانه بین 150 تا 200 هزار تن ماهی گرم آبی درایران تولید می‌شود، گفت: تولید انواع آبزیان در مقایسه با 10 سال قبل در كشور دو برابر شده و این تولید مرهون دانش فنی و تكنولوژی روز است.

مدیر عامل اتحادیه شركت‌های تعاونی تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی سراسر كشور افزود: بدون شك ورود فناوری و دانش می‌تواند به افزایش تولید و ارتقای كیفیت محصول در حوزه آبزی پروری كشور كمك كند.

وی با اشاره به اینكه در حال حاضر مهمترین مشكل آبزی پروران در كشور بحث نقدینگی است، یادآورشد: امروزه آبزی پروران به تدریج وارد موضوع تكنولوژی و فناوری روز شده‌اند اگر سرمایه كافی برای این كار در اختیار داشته باشند بدون شك تولید در سال آینده بصورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد كرد.

دسترسی سریع
بازارگاه