با اندیشه ورزان پنج شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

با انديشه ورزان

برنامه "با اندیشه ورزان" نگاهی به توسعه آمایش محور

برنامه «با اندیشه ورزان» پنج شنبه 3 شهریور ماه نگاهی به توسعه آمایش محور خواهد داشت.

1401/06/03
|
09:47
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ مهرداد كاشف مباركه سرپرست گروه آمایش سرزمین توسعه و توازن منطقه ای از مركز پژوهش و توسعه آینده نگری و مصطفی كشتكار سرپرست گروه آمایش سرزمین توسعه و توازن منطقه ای از مركز پژوهش و توسعه آینده نگری در این برنامه در مورد توسعه آمایش محور صحبت می كنند.

ضرورت نهادینه‌ شدن رویكرد آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ ریزی و مدیریت كشور، نقش مركز پژوهش‌های توسعه و آینده ‌نگری در تحقق اهداف آمایش سرزمین و ... از دیگر موارد مطرح در این برنامه می باشد.

برنامه "با اندیشه ورزان" كاری از گروه كسب و كار پنج شنبه ها ساعت 14:05 از شبكه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
با اندیشه ورزان