با اندیشه ورزان پنج شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

با انديشه ورزان

در رادیو اقتصاد بشنوید: بررسی تسهیل صدور مجوزهای قانونی برای كسب و كار

برنامه «با اندیشه ورزان» پنج شنبه 6 مرداد ماه تسهیل صدور مجوزهای قانونی برای كسب و كار را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

1401/05/06
|
10:21
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ سید امیر سیاح رئیس مركز بهبود كسب و كار وزارت اقتصاد، منیژه طیبی مركز مطالعات بهبود فضای كسب و كار وزارت اقتصاد، سعیده حاجی حسینی كارشناس وزارت اقتصاد در این برنامه درباره تسهیل صدور مجوزهای قانونی برای كسب و كار مطالبی را بیان می كنند.

پایش و بهبود محیط كسب و كار، نظارت پسینی و ملزومات آن، چالش ها و بیان تجربیات دیگر كشورها در نظارت پسینی از دیگر موضوعات قابل طرح در این برنامه خواهد بود.

برنامه "با اندیشه ورزان" كاری از گروه كسب و كار پنج شنبه ها ساعت 14:05 از شبكه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
با اندیشه ورزان